Why Kids Love Economic Times

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์” อัดสินเชื่อลดโลกร้อน 1,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศรีไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวมาว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ลงชื่อความร่วมมือแผนการสินเชื่อเพื่อตึกคาร์บอนต่ำ กับหน่วยงานบริหารจัดแจงแก๊สเรือนกระจก (หนจีโอ) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลงทุน ที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงาน เป็นมิตรสภาพแวดล้อม และก็ลดการปล่อยก๊าซสภาวะเรือนกระจก วงเงิน 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 1.99% ปีที่ 3-5 อัตราค่าดอกเบี้ย 4.25% เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการ ข่าวเศรษฐกิจ สร้างที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับในสิ่งที่ต้องการลูกค้าที่ปรารถนาบ้านที่อยู่ที่อาศัยใช้พลังงานน้อยลง ถ้าเกิดจะลงทุนเองก็ยุ่งยาก ซับซ้อน ถ้ามีผู้พัฒนาอสังหาฯ ลงทุนสร้างและจากนั้นจึงนำไปจัดจำหน่ายดอกเบี้ยต่ำ จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้

“การปลดปล่อยสินเชื่อของ ธอส.ปีนี้ คาดว่าอยู่ที่ 280,000 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 226,423 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อกำเนิดรายได้ (เอ็นพีแอล) คาดว่าอยู่ที่ 3.85-3.90% ลดน้อยลงจากเมื่อต้นปีที่อยู่ 4% ส่วนการปล่อยสินเชื่อปี 2566 คาดว่าขยายตัว 3-5% จากจุดหมายของปีนี้”.